Unsko-sanska lovna regija

Prostire se na područiju opština Novi Grad, Kozarska Dubica, Kostajnica
i Prijedor.
Obuhvata 13 lovišta i to: Kozarska Dubica, Vojskova, Novi, Pastirevo, Rudice, Svodna, Ljubija, Mrakovica, Omarska, Saničani, Balj, Oštra Luka i posebno lovište Kozaru.
Lovišta u ovoj regiji su brdsko-ravničarskog tipa.
Vrste divljači u ovoj regiji su: zec, fazan, divlja patka, poljska jarebica, srna, divlja svinja.