Čaršijska džamija Prijedor

Za Čaršijsku džamiju u Prijedoru tačna godina izgradnje ostaje nepoznata, datira prije 1840. godine, sa predpodstavkom da je prva džamija na tom mjestu izgrađena u periodu vladavine sultana Mahmuta I (1730-1754). O tome nam informacije pružaju natpisi iznad ulaznih vrata koji ukazuju na dvije ranije obnove džamije iz 1840. i 1904. godine, a u haremu džamije najstariji sačuvani nišan datuje iz 1832. godine. Čaršijska džamija je u martu 2003. godine proglašena nacionalnim spomenikom. Nakon što je srušena 1992. godine, na istom mjestu obnovljena i svečano otvorena 02. avgusta 2008. godine.