Katolička Crkva Svetog Josipa

Župa je osnovana u aprilu 1891. godine odvajanjem od Volara. Na današnjem području župe 1334. godine postojale su barem tri župe i crkve Zagrebačke biskupije: u Kozarcu, Dragotinji i Puharskoj. Župna crkva sagrađena je 1896. godine. Toranj je teško oštećen u Drugom svjetskom ratu, a novi je sagrađen tek 1970. godine. Prva župna kuća takođe je sagrađena 1896. godine. Ona je 1942. godine izgorjela pa 1943. sagrađena nova. Nakon što je srušena 1992. godine, na istom mjestu je 2004. godine počela je gradnja nove crkve, a svečano je blagoslovljena 25. avgusta 2012. godine.