Prijedor

Grad Prijedor, smješten u sjevero-zapadnom dijelu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Geografski položaj grada i činjenica da je smješten na obalama krajiške ljepotice Sane i u podnožju pitome i šumovite Kozare, stvaraju mogućnosti za razvoj različitih vidova turizma. Planina Kozara sa Nacionalnim parkom “Kozara” predstavlja destinaciju privlačnu za domaće i inostrane posjetioce i jedno je od najomiljenijih izletišta na ovom dijelu Republike Srpske.
Pored prirodnih, Prijedor je bogat i kulturnim vrijednostima koje zauzimaju značajno mjesto u razvoju turizma ovog grada u kome se tokom cijele godine održavaju mnogobrojne manifestacije koje okupljaju veliki broj posjetilaca.
Pješačenje, planinarenje, vožnja biciklom, lov, ribolov, plivanje, kampovanje, kao i uživanje u netaknutoj prirodi i kulturnim vrijednostima, samo je dio onoga što Prijedor nudi svojim posjetiocima.

www.visitprijedor.com