Posebno lovište Kozara

Nacionalni park Kozara gazduje posebnim lovištem „Kozara“.
Površina lovišta je 16.728 ha (od čega je lovna površina 15.781ha, a nelovna 947ha) i brdskog je tipa. Lovište je podijeljeno u tri revira. U dva revira vrši se, prvenstveno, uzgoj i zaštita visoke divljači. U ovim revirima moguć je foto lov pa preporučujrmo da NAOŠTRITE OBJEKTIVE!!!
U trećem reviru vrši se planski odstrel divljači u skladu sa Godišnjim planom gazdovanja.
Veliki broj raznih vrsta divljači stalno je nastanjen u Posebnom lovištu, i to: srna, zec, divlja svinja, lisica, kuna, jazavac, divlja mačka, puh i druge. Od pernate divljači najčešće su fazan, jarebica, golub, jastreb, soko i dr.
Nadmorska visina lovišta je od 192m do 987m, a struktura površina lovišta je: šume i šikare 15643 ha; livade i pašnjaci 437 ha; goleti i krš 263 ha; oranice 75 ha; vrtovi,voćnjaci i vinogradi 10 ha; ostale vodene površine 100 ha i ostale površine 200 ha.
U lovištu ima 25 hranilišta za dlakavu divljač, 199 solila, 3 zatvorene tople čeke, 1 lovačka koliba, 20 ostalih oblika čeka, a postoje i 2 lovačke staze.
Kontakt:
Nacionalni park Kozara
79 101 Prijedor
Tel: +387(0)52 211 169
e-mail: info@npkozara.com

web: www.npkozara.com