Crkva Blažene Djevice Marije na Kozari

U narodu poznata kao “Mehmedova crkva” – Velikim požarom u Prijedoru, juna 1882. godine, nestalo je gotovo 190 stambenih objekata grada. Prijedorska opštine je odlučila da se na području iznad Kozarca napravi velika pilana. Posao je povjeren izvjesnom Austrijancu Karlu Šmuceru koji je za vrlo kratko vrijeme, tokom 1883. godine, izradio veliku pilanu sa pratećim objektima, kao prvi industrijski objekat na području opštine Prijedor. Legenda kaže da je zbog iskupa grijeha kćerke Marije, iznad pilane, izgradio malu crkvu Blažene Djevice Marije pomoćnice kršćana, u narodu poznata kao „Mehmedova crkva“. Iznad stare pilane, tokom 2011. godine, obnovljena je mala Šmucerova (Mehmedova) crkva, a mjesto u narodu poznato kao „Pilanište“ postalo je omiljeno mjesto planinara i izletnika.