Župa Šurkovac

Rimokatolička župa Presvetoga srca Isusova se spominje još u srednjem vijeku kao jedna od najstarijih rimokatoličkih župa u sjeverozapadnoj Bosni sa sjedištem u Vodičevu. Osvajanjem ovih područja Turci su opustošili krajeve, a katolički živalj se raselio. Bježeći pred Turcima, mijenjalo se i središte župe, od Vodičeva, Volara, do Šurkovca početkom 19. vijeka. Krajem 19. vijeka uz župni stan podignuta je crkva, a župnik je sagradio školu u kojoj je sam podučavao. Početkom ovog vijeka župna kuća i crkva u Šurkovcu su obnovljene zahvaljujući brojnim hodočasnicima koji dolaze u Šurkovac.