Najstarija bazilika u Bakincima

Ranovizantijski izgubljeni grad „Balkis“ iz 4 vijeka

Arheolozi Zavičajnog muzeja Gradiška, septembra 2012. godine, u laktaškom selu Gornji Bakinci, pronašli su ranovizantijski izgubljeni grad „Balkis“ iz IV vijeka. Grad se sastoji iz dva platoa impozantnih dimenzija, sa preko 40.000 kvadratnih metara pratećih objekata i oko 280 metara odbrambenog zida. Pretpostavlja da je tu živjelo između tri i četiri hiljade stanovnika.

Najznačajnije zdanje unutar ovog kompleksa je Sveta episkopska ranohrišćanska bazilika, dimenzija 40×13 metara, koja je bila centar hrišćanstva sjeverne Bosne u periodu od 4 do 6 vijeka.

Crkva u Bakincima je trobrodna bazilika i predstavlja nevjerovatan građevinski podstrek svoga vremena.  Da se definitivno radi o episkopskoj crkvi, potvrđuje i episkopska stolica, pronađena u istočnom dijelu oltara. Ispred stolice, pronađeno je postolje za časnu trpezu na kojoj je sveštenik vršio crkvene obrede. Ispred postolja pronađeni su ostaci luka koji predstavlja ulaz u oltarski prostor, dio koji se danas zovemo časne dveri. U oltarskom dijelu pronađene su i svešteničke klupe a iza oltarskog prostora ostaci freski. Najinteresantniji nalaz u crkvi, predstavljaju natpisi na latinskom pismu.