Ljekovite stijene u Devetini

U laktaškom selu Devetina, ispred ukrajinske, grko-katoličke crkve, u prelijepoj stogodišnjoj hrastovoj šumi, nalazi se osam kamenih gromada. Deveta je udaljena nekoliko kilometara a legenda kaže da ju je bacio Marko Kraljević, prolazeći ovim krajem.

Za ovaj neobičan prirodni fenomen postoji vjerovanje da svaki kamen pomaže u otklanjanju raznih zdravstvenih tegoba.