Italijanska crkva/Mahovljani

Kada se 1883. godine nekoliko italijanskih porodica doselilo u laktaško selo Mahovljani, za svoje vjerske potrebe sagradili su crkvu. Crkva je spomenik pod zaštitom države. Posvećena je sv. Franji Asiškom. U okruženju crkve, koja se nalazi na lijepom vidikovcu, je veliki crkveni vinograd, koji pored crkvenih vjerodostojnika obrađuju i brojni volonteri iz Italije.