Gradiška ribolovna regija

 

Gradiška ribolovna regija obuhvata teritorije opština Gradiška, Laktaši, Srbac, Kozarska Dubica i Kostajnica, a odlikuje se bogatstvom ciprinidnim vrstama riba.  Glavni vodotoci ove regije su rijeka Sava, te donji tokovi rijeka Una i Vrbas, koje sa svojim manjim pritokama čine ribolovno područje ove regije. Na rijeci Sava nalaze se uređene ribolovne staze, na kojima se održavaju brojna takmičenja.

Na području opštine Laktaši, ribolv se odvija na rijekama Vrbas i Turjanica kao i na dijelu starog toka rijeke Vrbas, poznatijeg kao Starača.

Ribolov na području opštine Kozarska Dubica odvija se na području kompleksa jezera Lipova Greda kao i na rijekama Una i Sava. Rijeka Una cijelim svojim tokom kroz područje opštine bogata je ribom, najzastupljenije vrste ribe su: šaran, som, plotica, mrena i smuđ. Posebno treba naglasiti da je rijeka Una jedno od najvećih mrijestilišta plotice u svijetu.