Најстарија базилика у Бакинцима

Рановизантијски изгубљени град „Балкис“ из 4 вијека

Археолози Завичајног музеја Градишка, септембра 2012. године, у лакташком селу Горњи Бакинци, пронашли су рановизантијски изгубљени град „Балкис“ из ИВ вијека. Град се састоји из два платоа импозантних димензија, са преко 40.000 квадратних метара пратећих објеката и око 280 метара одбрамбеног зида. Претпоставља да је ту живјело између три и четири хиљаде становника.

Најзначајније здање унутар овог комплекса је Света епископска ранохришћанска базилика, димензија 40×13 метара, која је била центар хришћанства сјеверне Босне у периоду од 4 до 6 вијека.

Црква у Бакинцима је тробродна базилика и представља невјероватан грађевински подстрек свога времена.  Да се дефинитивно ради о епископској цркви, потврђује и епископска столица, пронађена у источном дијелу олтара. Испред столице, пронађено је постоље за часну трпезу на којој је свештеник вршио црквене обреде. Испред постоља пронађени су остаци лука који представља улаз у олтарски простор, дио који се данас зовемо часне двери. У олтарском дијелу пронађене су и свештеничке клупе а иза олтарског простора остаци фрески. Најинтересантнији налаз у цркви, представљају натписи на латинском писму.