Hram Pokrova presvete Bogorodice

Hram Pokrova presvete Bogorodice u centru Laktaša jedna je od najvećih pravoslavnih crkava u Republici Srpskoj. Građen je u vizantijskom stilu, sa tri kupole i tornjem visokim 40 metara. Upravo u ovoj crkvi, nalazi se jedan od najvećih ikonostasa u pravoslavnim hramovima Srpske pravoslavne crkve uopšte.