Ukrajinska crkva u selu Devetina

Ukrajinska crkva iz 1936. godine nalazi se u selu Devetina, u izvrsnom ambijentu stare hrastove šume. Poseban kuriozitet čini devet kamenih monolitnih stijena u dvorištu crkve, nepoznatog porijekla i načina nastanka, za koje se vjeruje da imaju iscjeljujuće dejstvo. Prema legendi, Devetina je upravo po njima i dobila ime (devet – nine).