Motaičko-ljevčanska lovna regija

Prostire se na područiju opština: Laktaši, Srbac, Gradiška i Prnjavor.
Obuhvata 10 lovišta, i to: Grbavica –Jablanica, Karajzovci-Romanovici, Laminci-Prosara, Laktaši, Prnjavor, Ljubić, Ribnjak, Srbac, Bardača, Motajica.
Lovišta u ovoj regiji su brdsko-ravničarskog tipa.
Vrste divljači u ovoj regiji su: srneća divljač, zec, fazan, poljska jarebica, prepelica, lisica, vuk, divlja svinja i dr.