Vidikovci i katuni

Dragoš sedlo

Od Tjentišta do Dragoš sedla (10 km) vodi prilično dobar makadamski put. Od parkinga na Dragoš Sedlu, stotinjak metara duga staza dovešće vas do Vidikovca. Ispod Vidikovca se odjednom otvara, pomalo zastrašujuća u svojoj ljepoti, duboka, šumovita uvala, gotovo potpuno nepristupačna. U srcu te iskonske ljepote huči vodopad Skakavac stropoštavajući se u ponor sa preko 70 m visine. Na drugoj strani kotline se naglo izdižu kamene litice Volujaka, lijevo se izdiže najveći vrh Bosne i Hercegovine, Maglić, a desno, u daljini, preko kanjona Sutjeske, vide se vrhovi Zelengore. Pogled za nezaborav!!! Pogled sa Vidikovca (Dragoš Sedlo) na Perućicu i vodopad Skakavac, ispunjava čovjeka zadovoljstvom. Taj mali dio iskonske prirode, sa bogatim multifunkcionalnim biodiverzitetom, sačuvan je za sadašnje i buduće generacije. Nadmorska visina vidikovca Dragoš Sedlo je 1306 m.

Beškita

Na putu od Tjentišta do Dragoš Sedla (10 km), par stotina metara prije parking prostora na Dragoš Sedlu, nalazi se početak pješačke staze koja vodi do vidikovca Beškita. Od glavnog puta do vidikovca Beškita potrebno je oko 20 minuta pješačenja. Sa vidikovca, koji se sastoji od dva platoa međusobno povezana stazom, se pruža fantastičan pogled na Perućicu i dolinu heroja – Tjentište. Vidikovac se nalazi na nadmorskoj visini od 1275 m.

Prijevor

Udaljen je od glavnog puta oko 13 km. Put koji vodi ka Vučevu, odvaja se lijevo, a put ka Prijevoru poludesno uranja u gustu šumu, da bi odjednom izbio na plato ispod samog vrha Maglića. Iznad vas Maglić, a ispred se pružio čitav lanac vrhova – od Trnovačkog Durmitora, Studenca i Badnja na Volujaku i Zelengorskih visova u daljini. U ljetnim mjesecima, moguće je svratiti u katune na Prijevoru i jesti domaći planinski sir i kajmak uz hljeb ispod sača. Vidikovac Prijevor se nalazi na 1668 m nadmorske visine.

Borić 

Prijatnom stazom od jezera Donje Bare u dužini 400 m ide se ka ivici kanjona Sutjeske, i dolazi se do vidikovca  Borić (1680 m/n.v). Sam vidikovac je smješten između Siljevice i Planinice, ali bez obzira što su ovi vrhovi viši od Borića pozicija mu je takva da dominantno „izlazi“ na oštru strminu prema Sutjesci odakle se vidi cijeli kanjon i planine Vučevo, Maglić, Volujak, prašuma Perućica, Dragoš sedlo i Prijevor, dolina Tjentišta, ostaci starih gradova Vratar i Vratac, kao i Kosman. Nadmorska visina vidikovca Borić je 1475 m.

 Gradac

U neposrednoj blizini Foče je lokalitet Gradac ili Gradačka stijena, na kojem je nekada bilo utvrdjenje i koje je imalo vojno-osmatračku funkciju. Ovaj vidikovac se nalazi sa lijeve strane Drine, iznad samog gradskog naselja, Najkraći put za Gradac je onaj na lijevoj obali od mosta, kod zgrade Opštine, gdje postoji staza, i uspon traje oko 45 minuta. Sa ove se pozicije pruža pogled ka dolini Drine, u dužini oko desetak kilometara, takođe prema Ćehotini uzvodno 4-5 km, kao i prema vrhovima planina: Maglić, Zelengora, Treskavica , Ljubišnja…

Posebno je lijep pogled na panoramu grada: ušće Ćehotine u Drinu. Nadmorska visina Gradačke stijene je 889m.

Zlatni Bor

U pravcu Pljevalja, na 25. kilometru nalazi se selo Zavait. Od Zavaita se odvaja put desno desetak kilometara do Zlatnog Bora, do same ivice kanjona rijeke Tare. Kao na dlanu vide se kanjoni Pive i Tare kao i sastavci-mjesto nastanka Drine, a u vidokrugu je i srednjovjekovni grad Soko sa manastirom, rezidencija Hercega Stjepana. Ako je lijepo vrijeme moguće je vidjeti vrhove Bjelasice, Komova, Maganika, Durmitora, Ljubišnje, Maglića, Volujaka, Zelengore, Treskavice, Igmana,Bjelašnice, Romanije…

Nadmorska visina ovog vidikovca koji se još zove Strmena stijena je 989 m. U neposrednoj blizini je još jedan, ali samo za alpiniste izazovan vrh, zvani Kuk, sa nadmorskom visinom 1110 m.

Dulin Brijeg

Na pravcu od Foče ka Čelebiću i Pljevljima, na 35-om kilometru u mjestu Borje je raskrsnica puteva. Lijevo se ide ka Čelebiću i dalje ka Rijeci i Pljevljima, a desno put vodi ka Meštrevcu. Desetak kilometara dalje na uzvišenju kod jednog zaseoka, put se račva na lijevo – ka gornjem Meštrevcu i desno – prema Vranovini, gdje se nakon 2,5 km put „izbija“ na plato kanjona Tare kod sela Dulin brijeg. Na samoj površi tog platoa postoji veliki broj vidikovaca (najviši 1384 m/nv) odakle se vide kanjoni Sušice, Tare i Pive, kao i druga strana kanjona na Crnogorskoj teritoriji. U krug se pruža pogled na planine: Durmitor, Bioča, Maglić, Volujak, Zelengora, Treskavica kao i na Pivske planine sa okolnim površima.

Srednja visina ovog platoa kao vidikovca je 1384 m i sa ovog mjesta se prave najljepši snimci kanjona Tare!

 Vranovina

Uzvodno od Dulina brijega (tri kilometra), platoom kanjona, nalazi se selo Vranovina. Selo je na samoj granici RS-Crna gora. Nadmorska visina površi je 1340-1550 metara. Na ovom mjestu dubina kanjona Tare je 882m. Samo 150 metara nizvodno je jedan od najljepših vidikovaca sa kojeg se vide kanjoni rijeka Tare ,Pive i Sušice kao i planine koje okružuju ovaj krajolik: Komovi, Durmitor, Maglić, Volujak, Vučevo, Bioča, Zelengora, Treskavica…

Katuni

Planinsko stočarstvo na teritoriji NP „Sutjeska“ je poznato od najstarijih vremena a njime su se bavili Iliri, Vlasi i Sloveni. Izgon stoke na planinu i boravak u katunima tokom ljetnih mjeseci, vjekovna je tradicija koja se održala i do danas.

Danas je unutar NP „Sutjeska“ aktivno još nekoliko katuna na Zelengori, kao i katun na Prijevoru, ispod samog vrha Maglića. Ovdje se mogu sresti najstariji elementi materijalne i duhovne kulture ovih vijekova. Na Prijevoru su izgrađena 3 objekta u stilu autentičnih katuna. Građeni su od kamena i drveta, a unutrašnjost je prilagođena novijim standardima i potrebama turista.