Foča kroz istoriju

U pisanim dokumentima područje Drine u gornjem toku pominje se prvi put sredinom XII vijeka, u ljetopisu popa Dukljanina, kao „Hotča“ i „Choča“.
„Hotča“ je bila važna stanica na karavanskom putu između Istoka i Zapada.

U novijoj istoriji grada posebno mjesto ima period takozvane „Fočanska republike“. Riječ je o 110 dana boravka Vrhovnog štaba i Centralnog komitetata KPJ, sa Titom na čelu.

Bitka na Sutjesci, legendarna bitka u hronikama poznata kao neprijateljska ofanziva, odigrala se na ovom prostoru od 15. maja do 15. juna 1943. godine.