Posebno lovište Zelengora

Posebnim lovištem “Zelengora” upravlja Nacionalni park “Sutjeska” i prostire se na jednom od najatraktivnijih
dijelova Bosne i Hercegovine. Ukupna površina lovišta je 53.240 ha. Nadmorska visina na kojoj se prostire lovište kreće se od 464 m do 2.386 m na planini Maglić. Preovlađujući oblici reljefa su brdski, brdsko-planinski i izrazito planinski predjeli, pa je i tip lovišta planinski.
Osnovne vrste kojima se gazduje u lovištu “Zelengora“ su: divokoza, srna, medvjed, veliki tetrijeb, lještarka, jarebica, kamenjarka, divlja svinja, zec, divlji golub, šljuke. Stalno zaštićena divljač su: orlovi, sokolovi, škanjci, sove,vjeverica, vidra. Nezaštićena divljač je: vuk, lisica, kuna, divlja mačka, jazavac.
Po cijeloj površini lovišta raspoređeni su objekti, lovno-uzgojni kao što su hranilišta za preživare – 42; hranilišta za svaštojede -5; solila -138; pojilišta – 10; kao i lovno-tehnički objekti kao što su zatvorene čeke – 5 (Kazani, Ravno Borje, Oteša, Sirova Gora, Stavrovača); otvorene čeke – 10 i visoki zasjedi – 15. Lovačke kolibe:
– Lovačka koliba na lokalitetu Elez bara; udaljenost od Tjentišta 60 km (nalazi se na putnom pravcu Sarajevo-Kalinovik-
Gacko – preko Zelengore); tip objekta je brvanara i raspolaže s četiri ležaja (1/4 soba)
Lovačke kuće:
– Lovačka kuća na lokalitetu Donje Bare; udaljenost od Tjentišta je 20 km (makadamski put); tip objekta je brvanara
iraspolaže sa 5 ležajeva raspoređenih u dvije dvokrevetne sobe i jednim ležajem u kuhinji, kuhinjom, dnevnim boravkom
i kupatilom.
– Lovačka kuća na lokalitetu Bogunovac; udaljenost od Tjentišta je 35 km (makadamski put, na putnom pravcu Foča- Miljevina-Sarajevo, udaljenost od Miljevine 20 km u pravcu Zelengore); tip objekta je brvanara i raspolaže sa 5 ležajeva raspoređenih u dvije dvokrevetne sobe i jednim ležajem u kuhinji, dnevnim boravkom i kuhinjom i kupatilom.
– Lovačka kuća na lokalitetu Orlovačkog jezera; udaljenost od Tjentišta je 50 km (25 km asfaltnog i 25 km makadamskog puta koji se na prevoju Čemerno odvaja makadamskim putem desno), tip objekta je brvanara i raspolaže sa 5 ležajeva raspoređenih u dvije dvokrevetne sobe i jednim ležajem u kuhinji, dnevnim boravkom i kuhinjom i kupatilom.
Lovački dom:
Lovački dom nalazi se na lokalitetu Dobre vode, udaljenost od Tjentišta je 45 km; dom raspolaže sa sedam ležajeva
raspoređenih u dvije trokrevetne i jednoj jednokrevetnoj sobi (2/3; 1/1), dnevnim boravkom i kuhinjom, kupatilom.
Udaljenost: Foča-Tjentište je 27 km.
Kontakt:
Nacionalni park “Sutjeska” Tjentište

Tel: +387 (0)58 233 102

e-mail: sutjeska@teol.net

web: npsutjeska.net