Rijeka Tara

Rijeka Tara je dugačka 149 km, izvire ispod planinskog masiva na sjeveru Crne Gore, a kod mjesta Šćepan polja zajedno sa rijekom Pivom gradi rijeku Drinu. Jedinstvenost Tare se odlikuje strmim obalama i šumama koje se uzdižu od nivoa vode do teško pristupačnih visova i litica.
Riječ Tara ima dvostruko porijeklo. Na osnovu jednog tumačenja ono je staroindijsko, odnosno sanskritsko, i označava brzinu i plahovitost ili “ brzu reku „, dok drugo porijeklo riječi Tara označava ime ilirskog plemena koje je bilo nastanjeno na obalama rijeke, a zvalo se “Autarijat”.

Vijekovima je rijeka Tara svojom snagom dubila krečnjak i pravila najdublji i najljepši kanjon Evrope. Najveća dubina kanjona je 1300 m, ukupna dužina 82 km sa preko 50 fascinantnih bukova. Kroz Republiku Srpsku, rijeka Tara protiče ukupnom dužinom od 20 km. Njenu ljepotu upotpunjuju pjenušavi slapovi i zeleno-plavo-tirkizna boja. Danas, kanjon rijeke Tare okuplja brojne ljubitelje prirode i one željne avanture. Tara je najveći evropski rezervoar pitke vode, koju je moguće piti čitavim njenim tokom.
Za sve ljubitelje avanturizma rafting klubovi obezbjeđuju nezaboravan spust Tarom sa smještajem u kampovima na samoj obali. Jedino raftingom je moguće otkriti čari i ljepote kanjona te vidjeti draži ovog izobilja. Splavarenje svemu tome daje novu dimenziju intimnog druženja sa prekrasnom prirodom. Svaki novi kilometer, ponekad i metar, na toj stazi, druga je nijansa, drugi prizor i drugi izazov.