Maglić

Planina se nalazi oko 20 km jugozapadno od Foče na granici Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Maglić je sa svojih 2 386 m najviši vrh u Bosni i Hercegovini. Oivičen je sa sjevera Vučevom, sa zapada Sutjeskom, sa istoka Pivom i Mratinjem, a sa juga Biočom.

Zbog svojih strmih visova ova planina je oduvijek bila izazov za profesionalne planinare, sportiste i avanturiste.

Obrastao je bukovom i crnogoričnom šumom, a podnožje planine i sve padine su bogate vodom, od kojih je najizdašniji Carev do, koji nikada ne presušuje (na 2000 mnv, što je rijetkost na ovim visinama).

Na samom vrhu Maglića je i granica između Republike Srpske/Bosne i Hercegovine i Crne Gore, gdje se nalazi Trnovačko jezero, najljepše glečersko jezero na ovom području. Najomiljenije mjesto za okupljanje planinara je upravo na Jezeru, posebno u dane Vidovdanskog uspona na Maglić.