Zemljane piramide

Kada krenete starim putem prema Miljevini i Sarajevu, na devetom kilometru sa desne strane puta, u Pirnom Dolu naići ćete na „zemljane piramide“. Reklo bi se malo čudo prirode. Naime, dugim nizom godina su vjetrovi, kiše, snjegovi, jaki mrazevi i ljetne vrućine ispirali, sušili, opuhivali i učvršćivali i u prirodnom obliku sačinili Piramide, slične onima u Koloradu i Đavoljoj varoši u Srbiji.

Ovaj prirodni proces traje i danas. Još iz spisa putopisca i naučnog radnika Dragutina Deroka iz 1936 god. se može zaključiti da su ove piramide stare nekoliko vijekova. Šesdesetih godina prošloga vijeka na ovom su se mjestu snimali dijelovi filmova “Kapeten Leši“ i „Vinetu“.