Сребреница кроз историју

Простор који данас гравитира Сребреници има изузетно занимљиву историју и богато културно-историјску баштину. Први пут Сребреница се спомиње у Дубровачким изворима 1352. године. Насељавана још у праисторији, била је вишевјековно боравиште Илира. Експлоатација олова и сребра са подручја Сребренице коју су започели Илири, била је главни разлог за долазак Римљана у Сребреницу, што је у великој мјери усмјерило даљи ток историјских дешавања на овом простору.

Почетак експлотације руде у Руднику Сасе помиње се у III вијеку нове ере. Названа „Domavija“, пуни процват доживљава у III вијеку за вријеме владавине цара Септимија Севера (222-235. г.) када броји око 30.000 становника, те представља једно од највећих насеља у Европи.

Доласком славенских племена почетком VI вијека и распадом римског царства, „Domavija“ губи на значају.
За одбрану рудног блага подигнута су четири утврђења са каменим кулама и високим зидовима.