Jezero Perućac

Hidroakumulacija Perućac je dobijena pregrađivanjem Drine betonskom branom dužine 461 m i visine 90 m sa akumulacijom od 340 hm³ vode. Tako je cijeli tok Drine u jednom dijelu, prestao da bude tok i postao jezero dugo 52 km ( do mosta kod Višegrada iz XVI vijeka-koga je Ivo Andrić opisao u svom čuvenom romanu ).

Jezero je zanimljivo po organizovanim turističkim putovanjima brodicama, kojima ćete ploviti sve do Višegradske ćuprije.