Zvornička ribolovna regija

 

Zvornička ribolovna regija obuhvata područje Grada Zvornik i opština Vlasenica, Bratunac, Šekovići, Milići i Srebrenica, a karakteriše  je obilje salmonidnih i ciprinidnih vrsta riba.  Na ribolovnim područjima u zvorničkoj regiji ribolov se odvija pomoću mušica, varalica, dubinskim ribolovom i ribolovom na plovak.

Na području opštine Zvornik ribolov se odvija na rijekama Drini, Drinjači, Zvorničkom jezeru i Tršćanskoj bari.

Ribolovno područje opštine Vlasenica čine rijeke Drinjača, Tišća, Jadar, Grabovica, Cikotska Rijeka, dok se na teritoriji opštine Šekovoći ribolov odvija na rijeci Drinjači.

Ribolov u opštini Bratunac odvija se na tokovima Drine i Drinjače, te na Zvorničkom jezeru.

U opštinu Milići ribolov se odvija samo na rijeci Jadar, a u opštini Srebrenica na rijekama Drini i Jadar, te na jezeru Perućac.

Zvorničku regiju karakteriše veoma bogat riblji fond i na rijekama i jezerima, veliki broj različitih ribljih vrsta i veliki broj vodotoka koji garantuje uspješan ulov i kapitalnih primjeraka posebno na rijeci Drini, Zvorničkom jezeru i jezeru Perućac.