Stari grad «Srebrenica»

Stari grad Srebrenica sagrađen je po dolasku turske uprave, za potrebe vojske i logistike, nadomak današnjeg urbanog centra. Kao i za druge srednjovjekovne tvrđave karakteristično je da su sagrađene na teško pristupačnim mjestima, na kojima je moguć prilaz samo sa jedne strane.