Manastir Sase

U blizini antičkog lokaliteta Domavija na području opštine Srebrenica, a na 15 km od Drine nalazi se manastir Sase posvećen Svetoj Trojici.Podignut je polovinom XIV vijeka, a prema predanju gradioga je car Uroš Nemanjić.
Kako je područje Sasa i okoline još od Rimljana poznato po nalazištima srebra, cinka i olova, pretpostavlja se da je manastir podignut zbog radnika u rudnicima kojisu bili pravoslavne vjere. Kada su Turci osvojili Bosnu, rudnici su zapušteni, a sa njima i manastir Sase.

Tek polovinom XIX vijeka saški rudari otkopali su manastirske temelje i na njima sagradili novu crkvu i posvetili je Svetom apostolu Petru.