Srebrenica kroz istoriju

Prostor koji danas gravitira Srebrenici ima izuzetno zanimljivu istoriju i bogato kulturno-istorijsku baštinu. Prvi put Srebrenica se spominje u Dubrovačkim izvorima 1352. godine. Naseljavana još u praistoriji, bila je viševjekovno boravište Ilira. Eksploatacija olova i srebra sa područja Srebrenice koju su započeli Iliri, bila je glavni razlog za dolazak Rimljana u Srebrenicu, što je u velikoj mjeri usmjerilo dalji tok istorijskih dešavanja na ovom prostoru.

Početak eksplotacije rude u Rudniku Sase pominje se u III vijeku nove ere. Nazvana „Domavija“, puni procvat doživljava u III vijeku za vrijeme vladavine cara Septimija Severa (222-235. g.) kada broji oko 30.000 stanovnika, te predstavlja jedno od najvećih naselja u Evropi.

Dolaskom slavenskih plemena početkom VI vijeka i raspadom rimskog carstva, „Domavija“ gubi na značaju.
Za odbranu rudnog blaga podignuta su četiri utvrđenja sa kamenim kulama i visokim zidovima.