Posebno lovište Sušica

Jedno od najatraktivnijih lovišta kako u Srebrenici tako i u BiH je zasigurno posebno lovište „Sušica“. Ovim lovištem gazduje ŠG „Drina“ Srebrenica.

Zahvata površinu od 9.000 ha na brdskoplaninskim predjelima jugoistočnog dijela opštine. Nadmorska visina lovišta je od 291 m – 1525 m. Neprikosnovene ambijentalne karakteristike unutar ovog lovišta kod posjetilaca budi osjećaj neizmjerne ljepote, a brojni vidikovci prema nepreglednim šumskim predjelima, kanjonu i krivudavom toku rijeke Drine upotpunjavaju takve doživljaje.
Posebno lovište „Sušica“ bogato je mrkim medvjedima, divokozama, srnećom divljači, divljim svinjama, vukovima i dr.
Sa ciljem efikasnijeg lova ali i za ljubitelje fotosafarija u posebnom prirodnom ambijentu ovog lovišta izgrađene
su čeke koje pružaju izvanredne mogućnosti za posjetioce.
Lovište raspolaže i određenom lovnoturističom infrastrukturom kao što su staze za šetnju , čeke za osmatranje i lov
divljači, hranilišta i sl. U kanjonu nadomak jezera Perućac nlazi se i lovačka kuća sa desetak ležajeva osposobljena za
prihvat i boravak gostiju.
Kontakt:
ŠG Drina, Srebrenica
Tel: +387 (0)56 440 012
Mob: +387 (0)65 691 646
e-mail: drina@sumers.org
sgdrina@teol.net