Spomenik na Banj brdu

Spomenik palim Krajišnicima, u Narodno-oslobodilačkoj borbi (1941-1945), nalazi se na vrhu Banj brda (431m nadmorske visine) koje dominira Banjalukom. Ovaj mauzolej, jedan od najvećih u bivšoj Jugoslaviji, rad je jednog od najistaknutijih jugoslovenskih kipara Antuna Augustinčića. Sa ovoga mjesta pruža se fantastičan pogled na panoramu Banjaluke i okolno područje.