Etno selo Ljubačke doline

Etno selo – muzej Ljubačke Doline se prostire na površini od oko 2 hektara u selu Ljubačevu, na oko 17 km udaljenom od Banja Luke.

To su prirodna udubljenja u zemlji prečnika i dubine i do nekoliko stotina metara. Doline su koncentrisane na cijelom ljubačkom polju i kao takve ne postoje nigdje u Evropi. Pominju se čaki u nekim udžbenicima zapadne Evrope kao jedinstven prirodni fenomen i prava turistička atrakcija.

Etno selo Ljubačke doline je zamišljeno i postavljeno kao muzej na otvorenom sa namerom da pokaže život jedne zadruge sa ovih prostora, njenu tradicionalnu arhitekturu, materijalnu kulturu i pokućstvo sa kraja 19. i prve polovine 20. vijeka.

Etno selo čine kuće, ambari za žito, mlječar, vajati (zgrade za spavanje), košana za kukuruz, štala, čobanska koliba, šupa za smještaj poljoprivrednih mašina i alata, pčelinjaci, kačara itd. Ukupno blizu trideset objekata.

www.etno-muzej.com