Srednjovjekovna utvrđenja doline Vrbasa

Ostaci srednjovjekovnih utvrđenih gradova Zvečaj, Greben i Bočac nalaze se na vrhovima uzvišenja uz rijeku Vrbas i magistralni put koji spaja Banjaluku i Jajce. Ova utvrđenja, koja datiraju između XII i XV vijeka, su služila za odbranu doline Vrbasa od neprijateljskih nasrtaja. Posebnu atrakciju pružaju vidikovci, pored utvrđenja, sa kojih se pruža fantastičan pogled na dolinu Vrbasa i njen kanjon.

Srednjovjekovni grad Greben
Srednjovjekovni utvrđeni grad Greben nalazi se u Krupi na Vrbasu, 25km južno od Banjaluke. Prvi put se pominje u izvorima 1192. godine, a potom 1322. i 1346. godine kada gradom upravlja izvjesni Nikola. U 14. vijeku Greben je bio u posjedu feudalne gospode Hrvatinića, gospodara Donjih Kraja, o čemu svjedoče povelje potpisivane u ovom gradu 1374. i 1375. godine. Grad je stradao prilikom pada Jajačke banovine pod Turke 1527-1528. godine, a u turskim izvorima se pominje 1562. godine, na području nahije Jajce i to pod imenima Greben i Vrh Krupa. Čini se da je u periodu turske uprave grad napušten. Danas je u ruševnom stanju. Nešto bolje je sačuvana samo kula nad Vrbasom i dio bedema koji se spuštaju prema kanjonu rijeke.

Srednjovjekovno utvrđenje Bočac
Tvrđava Bočac se nalazi na lijevoj obali Vrbasa, na sredini puta E661, između Banjaluke i Jajca. Izgrađena je početkom XV vijeka na stijeni, sa zadatkom da brani prelaz preko Vrbasa. Prvi put se pominje u povelji iz 1448. godine. Grad je od 1463. do 1527. godine, kada je pao pod Turke, bio utvrđenje Jajačke banovine. U ranom XVIII vijeku Bočac se pominje kao utvrđenje sa malo topova. Napušten je prije 1833. godine. Za vrije turske okupacije je naknadno utvrđivan i održavan te su do danas relativno dobro očuvani snažni bedemi i kule koji okružuju prostrano gradsko dvorište.

Srednjovjekovni utvrđeni grad Zvečaj
Ostaci srednjovjekovnog utvrđenog grada Zvečaj nalaze se desetak kilometara južno od Banjaluke, na južnim padinama stijene nad lijevom obalom Vrbasa. Zvečaj se prvi put pominje 1404. godine, kada je herceg Hrvoje Vukčić ovdje sklopio ugovor sa Dubrovčanima protiv bosanskog kralja Ostoje. Predpostavlja se da je utvrđenje starije od ovog vremena. Bosanski kralj Stjepan Ostojić 1419. godine u Zvečaju potvrđuje privilegije Dubrovčanima. Godine 1463. Turci su zauzeli utvrđenje, a krajem iste godine preuzela ga je ugarska vojska Matije Kovina, te je do 1527. godine, kada ga je Turcima predao kapetan Andrija Drešneki, služio kao utvrda Jajačke banovine. Grad se sastojao od citadele, bedema koji se spuštaju ka Vrbasu i kula od kojih je jedna sačuvana do visine od oko deset metara.