Manifestacija „Kozara etno“

U prvoj sedmici mjeseca jula, u potkozarskom mjestu Piskavica i gradu Banja Luka, održava se tradicionalna manifestacija „Kozarski etno“. Prvi Kozarski etno je održan 2005. godine u organizaciji Turističke organizacije grada Banja Luka i KUD „Piskavica“ koji su iz godine i godinu unapređivali manifestaciju.

Kozarski etno prikazuje kozarskog čovjeka, kako se nekada živjelo na Kozari i Potkozarju kroz prezentaciju tradicionalonih običaja, kulture i domaće kuhinje. Manifestacija je obojena autentičnim etno zvukom kroz Festival izvornih pjesama i sviranja u kojem učestvuju grupe sa kozarskog područja kao i gosti iz inostranstva.

Manifestacija Kozarski etno svake godine ima određenu temu i svake godine predstavlja različite seoske aktivnosti koje su se u potkozarskim selima izvodile u kući i polju. U skladu sa temom manifestacije organizuju se performansi, izložbe, prezentacije i drugi kulturni i turistički sadržaji.

www.kozaraethno.com