Banjalučka lovna regija

Prostire se na području grada Banjaluka i opština Čelinac, Kotor Varoši Kneževo.
Obuhvata 9 lovišta i to: Banja Luka, Manjača, Bobija, Kotor Varoš, Maslovare, Šiprage, Kneževo, Čelinac i posebno lovišze Rupska rijeka .
Lovišta u ovoj regiji su berdko – planinskog tipa.
Vrste divljači u ovoj regiji su: medvjed, vuk, srna, divlja svinja, divlja mačka, čagalj, lisica, zec, fazan, poljska jarebica, kuna, jazavac,jastreb, prepelica, idr.