Programi razgledanja

Razgledanje grada – centar (pješačka ruta)
Trajanje: 90 minuta
Maršruta: Tvrđava Kastel – džamija Ferhadija – Safikadin grob (hram ljubavi) – gradska Tržnica – Muzej RS – Trg Krajine – Gospodska ulica – Banski dvori – Predsjednička palata – Narodno pozorište RS – crkva Svete Trojice – Banjalučka biskupija – zgrada Vlade RS – Spomenik palim borcima NOB-a – hotel „Bosna“ – stara željeznička stanica – park Petar Kočić.

MAPA

Razgledanje grada (Bus ruta)
Trajanje: 120 minuta
Maršruta: Hotel Bosna – zgrada Skupštine RS – Carski drum – fabrika duvana – crkva Sv. Bonaventure – Vlada RS – Mala stanica – park Mladen Stojanović – industrijska zona – univerzitetski grad – Aqua park – sportski centar Borik – crkva Sv. Trojice i zgrada mitropolije – Carska kuća – Narodno pozorište RS – Banska uprava i Banski dvor – hram Hrista Spasitelja – Predsjednička palata – Muzej savremene umjetnosti RS – park Petar Kočić – banjalučka Tržnica – džamija Ferhadija – tvrđava Kastel – Gradski most – Mala čaršija – seizmološka stanica – Banj brdo – spomenički kompleks palim Krajišnicima u NOB-u (panoramsko razgledanje).

MAPA
Razgledanje grada (bus i pješačka ruta)
Trajanje: 180 minuta
Maršruta: Hotel Bosna – zgrada Skupštine RS – Carski drum – fabrika duvana – crkva Sv. Bonaventure – Vlada RS – Mala stanica – park Mladen Stojanović – industrijska zona – univerzitetski grad – Aqua park – sportski centar Borik – crkva Sv. Trojice i zgrada mitropolije – Carska kuća – Narodno pozorište RS – zgrada stare željezničke stanice – park Petar Kočić – džamija Ferhadija – Gradski most – Mala čaršija – seizmološka stanica – Banj brdo – spomenički kompleks palim Krajišnicima u NOB-u (panoramsko razgledanje) – Safikadin grob (hram ljubavi) – tvrđava Kastel – rijeka Vrbas – banjalučka Tržnica – Trg Krajine – Gospodska ulica – zgrade Banske uprave i Banskog dvora – hram Hrista Spasitelja – Predsjednička palata.

Motivi duž trase razgledanja Grada

• Muzej savremene umjetnosti RS
• Hotel Bosna
• zgrada Vlade i Narodne skupštine RS
• Carski drum (zaštićena ambijentalna cjelina)
• Narodno pozorište RS
• Arhiv RS
• Banjalučka biskupija (blaženi Ivan Merc)
• Banjalučka mitropolija i crkva Svete Trojice
• Sportski centar Borik
• Industrijski grad i izletište Trapisti (Samostan Marija Zvijezda, Banjalučka pivara, stara hidrocentrala…)
• Univerzitetski grad
• Vrbas i specifični čamac dajak
• Banj brdo (spomenik, izletište, geografski položaj, odmor)
• Srpske toplice (termominarlni izvori, stari dio grada)
• Tvrđava Kastel (rimski i turski period)
• Dječije pozorište
• Muzej RS
• Trg Krajine
• Spomenik Petru Kočiću (Gradski park)
• Hotel Palas
• Gospodska ulica
• Parkić (Banski dvor, zgrada Administrativne službe grada Banja Luka, crkva Hrista Spasitelja, stara Hipotekarna banka, spomenik Banu Milosavljeviću)