Авантура

Рафтинг Врбас

Планински туризам

Мањача

Ријека Врбас

Главни ријечни ток Бањалуке, Врбас, је са својом модро-зеленом бојом и пејзажима које ствара на свом путу од Зец планине до ријеке Саве, једна од најљепших ријека у Босни и Херцеговини. Јужно од Бањалуке, Врбас је створио фантастичан кањон у којем се налази низ природних ријеткости. Брзаци, слапови, букови, плаже, околне стијене, те богатство биљног и животињског свијета чине овај предио посебним.

Врбас карактеришу ријетке и племените врсте рибе из породице салмонида као што су поточна пастрмка, липљен и младица, што говори о изузетно квалитетној води и специфичности рибљег фонда. Врбас је ријека на којој се одржавају многе манифестације и спортска такмичења. Посебну атракцију представљају спортови на води за које ова ријека пружа изврсне услове. Специфичност ове ријеке представља и чамац дајак који је добио име по мотки која служи за гурање чамца.