Посебно ловиште Сушица

Једно од најатрактивнијих ловишта како у Сребреници тако и у БиХ је засигурно посебно ловиште „Сушица“. Овим ловиштем газдује ШГ „Дрина“ Сребреница.

Захвата површину од 9.000 ha на брдскопланинским предјелима југоисточног дијела општине. Надморска висина ловишта је од 291 m – 1525 m. Неприкосновене амбијенталне карактеристике унутар овог ловишта код посјетилаца буди осјећај неизмјерне љепоте, а бројни видиковци према непрегледним шумским предјелима, кањону и кривудавом току ријеке Дрине употпуњавају такве доживљаје.
Посебно ловиште „Сушица“ богато је мрким медвједима, дивокозама, срнећом дивљачи, дивљим свињама, вуковима и др.
Са циљем ефикаснијег лова али и за љубитеље фотосафарија у посебном природном амбијенту овог ловишта изграђене
су чеке које пружају изванредне могућности за посјетиоце.
Ловиште располаже и одређеном ловнотуристичом инфраструктуром као што су стазе за шетњу , чеке за осматрање и лов
дивљачи, хранилишта и сл. У кањону надомак језера Перућац нлази се и ловачка кућа са десетак лежајева оспособљена за
прихват и боравак гостију.
Контакт:
ШГ Дрина, Сребреница
Тел: +387 (0)56 440 012
Моб: +387 (0)65 691 646
e-mail: drina@sumers.org
sgdrina@teol.net