Kulturni centar Banski dvor

Kada je, 1929. godine, formirana Vrbaska banovina i za prvog bana postavljen Svetislav Tisa Milosavljević, javila se potreba za izgradnjom reprezentativnog objekta Banske uprave i Banskog dvora. Radovi na Banskom dvoru počeli su u martu 1931, dok je svečano otvaranje zdanja bilo 8. novembra 1932. godine.

Danas se u ovim zdanjima nalazi upravna administracija Grada i kancelarija predsjednika RS kao i Kulturni centar Banski dvor, čime je sačuvana prvobitna namjena ovih najraskošnijih banjalučkih građevina.

www.banskidvor.org