Fočanska ribolovna regija

 

Fočanska regija je jedna od najznačajnijih ribolovnih regija, a odlikuje se veoma bogatim i raznovrsnim ribljim fondom salmonidnih i ciprinidnih vrsta riba, a brzi vodotoci sa kristalno bistrom vodom za svakog ribolovca i ljubitelje prirode predstavlja veliko zadovoljstvo. Regija obuhvta područje opština Foča, Višegrad, Rudo, Rogatica, Novo Goražde i Čajniče.

Na području opštine Foča ribolov se odvija na rijekama Drina, Tara, Piva, Ćehotina, Sutjeska i Bistrica.

Ribolov na području opštine Višegrad se odvija na rijekama Drina i Rzav, kao i na Višegradskom jezeru i jezeru Perućac.

Ribolov na području opštine Rogatica odvija se na rijekama Rakitnica, Žepa i Prača, te na jednom dijelu Višegradskog jezera.

Ribolov na području opštine Novo Goražde odvija se na rijekama Drina, Prača i Janjina, dok ribolovno područje opštine Rudo predstavlja rijeka Lim.