Etno muzej u Danićima

Etno muzej u selu Danići postoji od 2010. godine kao značajna etnološka ustanova koja temeljno proučava tradicijonalnu kulturu. Stalna postavka etnografskog muzeja Gacka nam dočarava stil i način življenja kraja 18, 19 i početka 20  vijeka. Tu se mogu vidjeti primjeri starih predmeta, kao npr. tradicionalne narodne nošnje Hercegovine, stara oruđa za rad, primjer kolibe sa ognjištem, itd.