Етно музеј у Данићима

Етно музеј у селу Данићи постоји од 2010. године као значајна етнолошка установа која темељно проучава традицијоналну културу. Стална поставка етнографског музеја Гацка нам дочарава стил и начин живљења краја 18, 19 и почетка 20  вијека. Ту се могу видјети примјери старих предмета, као нпр. традиционалне народне ношње Херцеговине, стара оруђа за рад, примјер колибе са огњиштем, итд.