Trebinjska ribolovna regija

 

U trebinjskoj ribolovnoj regiji  su zastupljene ciprinidne i salmonidne vrste riba. Regija obuhvata područje opštine Trebinje, Bileća, Gacko i Nevesinje. Na ribolovnim područjima u trebinjskoj regiji  ribolov se odvija pomoću mušica, varalica, dubinskim ribolovom, ribolovom na plovak, dok se na području opštine Bileća riba lovi i mućkom i trilingom.

U opštini Trebinje ribolov se odvija na području rijeke Trebišnjice, području rijeke Sušice i Lastvanskom jezeru. Trebinjski vodotoci, rijeka i jezera , zbog izuzetnog ribljeg bogatstva velika su atrakcija za ribolovce.

Ribolovno područje Bilećke opštine predstavlja rijeka Vrijeka i Bilećko jezero.

Ribolov na području opštine Gacko odvija na rijekama Mušnica, Gračanica, Sutjeska, Neretva i Đeropa, Desivoje i Vrba kao i na jezeru Klinje.

Ribolov na teritoriji opštine Nevesinje odvija se na jezeru Alagovac i na barskoj površini bare Batuša.

Trebinjsku regiju karakteriše rijetka vrsta ribe, riječ je o ribi pod nazivom Gaovica. Nauka je do sad registrovala 6 vrsta Gaovica u cijelom svijetu, a od njih 3 su sa prostora Istočne Hercegovine. Riječ je o gatačkoj Gaovici, popovskoj Gaovici i trebinjskoj Gaovici.