Авантура

Рафтинг Врбас

Планински туризам

Мањача

Бањалучка риболовна регија

Кроз срце бањалучке регије протиче ријека Врбас која представља главни ток регије и која заједно са својим притокама Врбања, Крупа, Сутурлија, Швракава, Гомионица и Суботица чине риболовно подручје регије. Риболов се одвија и на дијелу језера Бочац.

У горњим токовима ријека бањалучке регије преовладавају салмонидне врсте рибе од којих посебан значај има липљен, док у својим доњим токовима ријеке попримају одлике равничарских у којима господаре ципринидне врсте риба као што су: шкобаљ, плотица, клен, мрена, шаран, сом, штука, смуђ..).

На дијелу великог језера Бочац настањени су капитални примјерци ципринидних врста (сом, шаран, смуђ).