• Banja Luka
 • 0°C
 • Prijedor
 • 0°C
 • M. Grad
 • 0°C
 • Gradiška
 • 0°C
 • Doboj
 • -1°C
 • Bijeljina
 • -2°C
 • Višegrad
 • 20°C
 • Foča
 • -2°C
 • Trebinje
 • 14°C
 • E. Sarajevo
 • -2°C

Посебно ловиште Козара

Национални парк Козара газдује посебним ловиштем „Козара“.
Површина ловишта је 16.728 hа (од чега је ловна површина 15.781ха, а неловна 947ха) и брдског је типа. Ловиште је подијељено у три ревира. У два ревира врши се, првенствено, узгој и заштита високе дивљачи. У овим ревирима могућ је фото лов па препоручујрмо да НАОШТРИТЕ ОБЈЕКТИВЕ!!!
У трећем ревиру врши се плански одстрел дивљачи у складу са Годишњим планом газдовања.
Велики број разних врста дивљачи стално је настањен у Посебном ловишту, и то: срна, зец, дивља свиња, лисица, куна, јазавац, дивља мачка, пух и друге. Од пернате дивљачи најчешће су фазан, јаребица, голуб, јастреб, соко и др.
Надморска висина ловишта је од 192m до 987m, а структура површина ловишта је: шуме и шикаре 15643 hа; ливаде и пашњаци 437 hа; голети и крш 263 hа; оранице 75 hа; вртови,воћњаци и виногради 10 hа; остале водене површине 100 hа и остале површине 200 hа.
У ловишту има 25 хранилишта за длакаву дивљач, 199 солила, 3 затворене топле чеке, 1 ловачка колиба, 20 осталих облика чека, а постоје и 2 ловачке стазе.
Контакт:
Национални парк Козара
79 101 Приједор
Tel: +387(0)52 211 169
e-mail: info@npkozara.com

web: www.npkozara.com