Zemska gruda

U blizini Skakala i Ovčijeg broda nalazi se zanimljiv spomenik- Zemska gruda. To je uzvišenje od zemlje, na lokalitetu gdje ima više kamena nego zemlje i predstavlja veoma zanimljiv fenomen. Prema legendi koju čuvaju stanovnici okolnih sela, kaže se da se u tom zemljanom brijegu nalazi zatrpana crkva. Legendu potvrđuju i nađeni ostaci krstionice i slomljeni kamen u obliku kade. Za vrijeme II svjetskog rata Nijemci su pokušali da kopaju Zemsku grudu. Međutim, njihovu znatiželju da saznaju šta je u toj zemljanoj utrobi spriječilo je strašno nevrijeme, iako je prethodno, toga dana bilo jako lijepo vrijeme, sve do momenta početka radova na otkopavanju. Poslije više niko nije ni pokušao bilo šta uraditi. Vlasnik zemlje na kojoj se gruda nalazi takođe je ne obrađuje.