Vjenčac

Srednjovjekovno utvrđenje Vjenčac je izgrađeno u svrhu glavnog sjedišta nevesinjskog župana, a kasnije je bio i kneževo sjedište. U narodu je ovaj lokalitet poznat kao Knežača ili Grad. Nalazi se jugoistočno od današnjeg gradskog naselja, a od materijalnih ostataka vidljive su debele zidine vojničkog utvrđenja, jer su zbog svoje debljine i masivnosti odolile svim nedaćama do današnjih dana. Sa dolaskom Turaka ovaj objekat gubi značaj.

Pored Vjenčaca kao sjedišta nevesinjskih vojvoda i župana, pominju se Biograd, Zaborani i Postolja (Postoljani). Biograd se u istorijskim izvorima pominje 1281. godine sa Podgrađem, kao važno trgovačko mjesto sa otvorenim trgom, na kome se trgovalo u vrijeme hercega Šćepana i njegovih sinova. Kao Kastel tvrđava pominje se 1454. godine, kao posjed hercega Šćepana. Najvjerovatnije na istom mjestu nalazilo se i rimsko naselje, smješteno na navedenoj rimskoj cesti koja je išla sa obala mora (Metkovića) prema Sarajevu i Foči.