Sahat kula

Najznačajniji spomenik iz 400 godina duge, turske vladavine je sahat kula, koja se nalazi u centru grada. Pretpostavlja se da je izgrađena krajem XVI vijeka.