Mapa

Filter od

Nevesinje

Opština Nevesinje se nalazi na jugoistoku Republike Srpske, u istočnoj Hercegovini, udaljena od Mostara 35 km, a od Sarajeva 110 km. Udaljenost od Jadranskog mora i luke Ploče je 110 km. Nevesinje – istorijsko mjesto, burne i bogate istorije, po predanju je dobilo ime po latinskim riječima neue signe – sniježna pustinja. Nevesinje je opština sa najvećim brojem stećaka u bivšoj Jugoslaviji, a samim tim i u svijetu. Do sada je evidentirano oko 3000 primjeraka, ili jedan stećak na pet stanovnika. Najveća nekropola stećaka nalazi se u selu Mijatovci na lokalitetu Kalufi. Tu je nekropola sa 452 stećka. Od toga broja 305 su ploče, 144 sanduci i 3 sljemenjaka, a 44 primjerka su ukrašena.

Posebna kima u kojoj se susreću i miješaju kontinentalna i mediteranska klima stvarajući ljeti ugodnuatmosferu, a zimi jedinstven doživljaj snježne idile i prosječne nadmorskavisina od 860 m čine daju nevesinju epitet vazdušne banje.
Najveći hercegovački pjesnik Aleksa Šantić imao svoj ljetnjikovac u selu Bojišta, 2.5 km sjeverno od grada, gđe je napisao mnogesvoje pjesme kao “O, klasje moje” i “Ostajte ovđe”.
Takođe, postoji istorijski dokumentizkoga se vidi da je svojevremeno, austrijska vojn akomanda svoje iscrpljene oficire i vojnike slala u kasarnu u Nevesinje naodmor, rehabilitaciju i popravljanje krvne slike.

Područje opštine je izrazito ruralno. Glavne privredne grane su ratarstvo i stočarstvo, gdje se još na sasvim prirodan i tradicionalan način proizvodi zdrava organska hrana. To je uz netaknutu i nezagađenu prirodu, prelijepe pejzaže, bogatu floru i faunu, jedan od preduslova za razvoj turizma (eko, seoskog, zimskog, lovnog, ribolovnog, sporstko-rekreativnog).