Stećci

Značajno mjesto u kulturno-istorijskoj baštini Nevesinja zauzimaju stećci. Područje opštine Nevesinje ima 117 nekropola sa ukupno 4109 stećaka. Oblici stećaka u nevesinjskim nekropolama su ploče (39%), oblici sanduka (56%), sljemenici (4%) i krstače (0.8%). Pravljeni su od kamena krečnjaka boljeg kvaliteta, koga je bilo u neposrednoj blizini.

Prema očuvanim natpisima i karakteristikama, Nevesinjski stećci potiču iz perioda s kraja XIII do početka XVI vijeka. Mnogi se nalaze izmješani sa sadašnjim grobovima i spomenicima u njima. Najveća nekropola stećaka (452 stećka) u BiH nalazi se u selu Krekovi (zaseok Mijatovci, lokalitet „Kalufi“), 10 km udaljeno od centra grada.

Sa ovoga lokaliteta 1960. godine, kao izuzetne primjerke, 2 stećka oblika sanduka odveženi su u Vojni muzej na Kalemegdanu u Beograd gdje su i danas izloženi.
Stećci su ostali dio naše kulture skupa sa ostalim istorijskim spomenicima: gromule, drevni hramovi, rimske ceste, krajputaši, miljokazi, temelji crkava iz Konstantinovog vremena, naznakom i fragmentarnim ostacima nestalih manastira i mostova. Nevesinjsko polje predstavlja veliki amfitetar muzeja na otvorenom prostoru.