Zaborani

Grad feudalaca i gospodara Župe nevesinjske, Koma i Huma, od koga se i danas mogu vidjeti i prepoznati ostaci dvorca knezova Sankovića. Iz ovoga dvorca upravljali su navedenim područjem sve do maja 1404. godine, kada su Humskom zemljom zavladale Kosače, a Sankoviće pokorili i uništili.