Crkva Svete Trojice – Pedesetnice u Kifinu Selu

Crkva Svete Trojice u Kifinom Selu je najstarija srednjovjekovna crkva u Nevesinju i pretpostavlja se da je zadužbina Nemanjća. Obnovljena je 1810. godine, a osvećena na Trojičin dan, 14. maja 1816. godine od Mitropolita Josifa.
Legenda kaže da su mještani uputili molbu bosanskom veziru u Travniku i da su dobili dozvolu za gradnju hrama.
U pitanju kome svetitelju da se posveti hram mještani se nisu mogli složiti. Jedni su htjeli posvetiti crkvu Svetom Nikoli, drugi Svetom Jovanu, a treći Svetom Simeonu. Radi umirenja vladika izabere za hramovnu slavu Trojičin dan.
Godine 1875. Turci su obili crkvena vrata, porušili unutrašnji dio hrama i odnijeli vrijednosti, te je 1878. osvećena po drugi put, a treći put 1881. godine od Mitropolita Ignjatija, pošto je prethodno popravljena iznutra. Zvono je bilo dozvoljeno tek 1851.godine, te je nabavljeno zvono od oko 60 kg i stajalo na direcima do 1890. godine, kada je sagrađen današnji zvonik za tri zvona, koji je gradio majstor Špiro Govedarica iz Bratača i zvona postavljena u zvonik, sa koga je Austrija 1915. dva skinula i rekvirirala za ratne potrebe.